USA Maa-amet avaldas möödunud nädalal lõpliku keskkonnamõjude hinnangu raporti, mis puudutab Eesti Energia tütarettevõte Enefit American Oili trassikoridori, mis ühendaks sealset põlevkivikaevandust muu taristuga.