Arvestades ettevõtete tasutud keskkonnatasusid, tööjõumakse ja Eesti Energia dividende, sai riik 2014-2017 keskmiselt tulu 9,9 eurot tonni põlevkivi kohta. Eesti põlevkivi varud jaotuvad viieks: kaevandamisloaga mäeeraldised ca 550 miljonit tonni, esitatud tõenäoliselt edukad kaevandamisloa taotlused (Sonda, Estonia II) 435 miljonit, väiksemas mahus eelpool arvestamata tarbe- ja reservvaru ning 3,3 miljardit tonni passiivset tarbe- ja reservvaru.