In English In English
Valikud
Seltsi tutvustus
Teated
Artiklid
Info
Kutsete andmine
Kontaktandmed
Viited
«
Koolitused
Töökuulutused
«
Lugemist
Uus

 

EESTI ELEKTROENERGEETIKA SELTS

Asutatud 1992

 

mast.jpg

Eesti Elektroenergeetika Selts (EEES) on vabatahtlik loominguline kutseühendus, mis ühendab elektrijaamade, -võrkude, -süsteemide ja elektrivarustuse alade elektriinsenere ning juriidilisi isikuid.

Seltsi liikmete põhilised tegevusalad on: elektri tootmine, ülekanne ja jaotamine, elektrimüük, elektriliinide, alajaamade ja elektriseadmete projekteerimine, ehitamine ja käit ning üliõpilaste ja inseneride erialane koolitus ja täiendõpe.

EEES on Eesti Inseneride Liidu Liige.

Seltsi tegevuse peamised eesmärgid on:

 1. elektroenergeetikainseneride huvide esindamine Eesti teadus-, haridus, ja majanduspoliitika kujundamisel ja rakendamisel;
 2. osalemine elektroenergeetika-alase seadusandluse ja standardite väljatöötamisel;
 3. kaasa aitamine elektroenergeetikainseneride koolitusele ja täiendõppele;
 4. inseneride loomingulise aktiivsuse tõstmine:
  1. loengute, diskussioonide, seminaride, konverentside ja näituste organiseerimine;
  2. toetuste, preemiate ja auhindade väljaandmine;
 5. volitatud inseneri kutse taotluste ekspertiis ja ettepanekute tegemine Eesti volitatud inseneri ja euroinseneri kutsete omistamiseks elektroenergeetika alal;
 6. Eesti elektroenergeetikainseneride esindamine kodu- ja välismaistes organisatsioonides.


Seltsi tegevusest

Seltsi esimesed kaheksa tegevusaastat on kulunud paljuski “sissetöötamiseks”. Igal aastal on korraldatud Elektroenergeetika päevi, kus on arutatud elektroenergeetika sõlmprobleeme ja kus seltsi liikmetel, aga ka vastava eriala inseneridel, on olnud kokkusaamise võimalus. Nende ürituste raames on korraldatud ka näitusi ning Eestis tegutsevad suuremad elektriseadmete tootjad ja tarnijad on esinenud tootetutvustustega.

Regulaarselt on toimunud seltsi juhatuse koosolekud ja kord aastas üldkogu. On osaletud ka Eesti Inseneride Liidu tegevuses ja seadusandlike aktide väljatöötamisel. Seltsi juures töötab Energeetikaalaste normdokumentide väljatöötamise finantseerimise mittetulundusühing. On loodud kontakte elektriinseneride organisatsioonidega mujal maailmas ning soodustingimustel külastatud kodu- ja välismaal toimunud erialamesse.

Igal aastal annab selts välja preemia parimale elektroenergeetikaalasele diplomitööle ning inseneriprojektile.

Väga oluliseks töölõiguks on Eesti volitatud inseneri ja euroinseneri kutsete omistamise korraldamine. Seltsi juures on moodustatud vastav ekspertkomisjon. Seni on meie seltsi kaudu saanud Eesti volitatud inseneri tiitli 23 inseneri.

Olulisteks töölõikudeks on suhted avalikkusega ja erialaprobleemide senisest suurem teadvustamine ning täiendkoolituse korraldamine.


Seltsi liikmed

Elektroenergeetika insenere on õpetatud Eestis juba üle 80 aasta ja selle ajaga on saanud diplomi umbes 2000 inimest. Mida tihedam on meie omavaheline koostöö, seda suurem on meie jõud!

EEES liikmeks võivad olla vastava kõrgharidusega isikud ja alates 1999. aastast ka juriidilised isikud, kelle tegevus on seotud elektroenergeetikaga.

Seni on seltsiga liitunud 200 inseneri. Esimeseks seltsiga ühinenud ettevõtteks oli ABB Eesti AS.

Kuidas saada EEES liikmeks?

 1. Võtke ühendust mõne juhatuse liikmega ja küsige ankeet-avaldus. Ankeedi võite saada ka siit: üksikisik, juriidiline isik .
 2. Täitke ankeet-avaldus ja tagastage see seltsi juhatusele. Täidetud ankeet-avalduse võite saata elektron- või tavapostiga, faksiga või võite ka ise kohale toimetada vastavalt kontaktandmete lehel leiduvatele andmetele.
 3. Juhatus otsustab vastuvõtu küsimuse oma järgmisel koosolekul.
Vastavalt 27.04.2016 toimunud üldkoosoleku otsusele on EEES liikmemaksud:

1.        tavaliige 20 EUR
2.        pensioniealine liige 10 EUR
3.        noorliige 5 EUR

 

 
Administraatorile
Logi sisse/välja


Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Leheklge hooldab TT Vrku teenindab EENet
© 2006 Eesti Elektroenergeetika Selts - Estonian Society for Electrical Power Engineering